Magyar Közlöny 2017/118

Olvasási idő: 2 – 3 perc

21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet: A külszolgálati pályázati rendszerről – 17882
22/2017. (VII. 18.) MvM rendelet: A kihelyező szerv által támasztott szakmai követelményekről és azok teljesítéséről – 17886
9/2017. (VII. 18.) IM rendelet: A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról – 17892
17/2017. (VII. 18.) AB határozat: A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról – 17896
18/2017. (VII. 18.) AB határozat: A Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdésével és 237. §-ával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról – 17908
19/2017. (VII. 18.) AB határozat: A tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 17914
20/2017. (VII. 18.) AB határozat: A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 17931
272/2017. (VII. 18.) KE határozat: Bírói felmentésről – 17939
1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat: A Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről – 17939

Letölthető PDF-ben.