Magyar Közlöny 2017/152

Olvasási idő: 4 – 7 perc

274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet: Az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról – 27479
275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 27479
276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet: A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 27487
277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet: A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 27488
24/2017. (IX. 21.) BM rendelet: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról – 27489
372/2017. (IX. 21.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 27491
373/2017. (IX. 21.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 27491
374/2017. (IX. 21.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 27492
375/2017. (IX. 21.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 27492
1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról – 27493
1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról – 27493
1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről – 27495
1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről – 27499
1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 27499
1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról – 27501
1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 27501
1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 27510
1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról – 27512
1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam képviseletének az International Center for Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban történő ellátásához szükséges forrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27514
1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról – 27516
1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: Egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról – 27516
1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról – 27517
1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat: A Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról – 27518
102/2017. (IX. 21.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27518
103/2017. (IX. 21.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27519
104/2017. (IX. 21.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27519
105/2017. (IX. 21.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27520

Letölthető PDF-ben.