Polgári Jog 2017/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Benke József: A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a polgári jogban I.
  • Miczán Péter: A bizalmi vagyonkezelés kapcsolódásai a gyermektartással

Jogesetelemzés

  • Patai Szabolcs: A garancianyilatkozat hatályosulásának kérdései a Fővárosi Törvényszék 34.G.44.812/2014/32. számú és a Fővárosi Ítélőtábla13.Gf.40.020/2017/5-I. számú ítéletének tükrében

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Debreczeny Flóra Dorottya: A teljességi záradék (merger clause)

Döntvény

  • PJD2017. 13.
  • PJD2017. 14.
  • PJD2017. 15.

Fórum

  • Dr. Schultz Márton: Be van fejezve a nagy mű? Hogyan tovább a megújult magyar magánjogban? Beszámoló a Magánjogot Oktatók Egyesülete és a Magánjogot Oktató Fiatalok éves rendes konferenciájáról
  • Vadász Vanda: Beszámoló a III. Wolters Kluwer Jogi Konferenciáról I.