Alkotmánybírósági Szemle 2017/1

Olvasási idő: 2 – 4 perc

DÖNTESEK

Alkotmányjog – Alapjogok

 • 3062/2017,; (III. 31.) AB határozat
 • 7/2017. (IV. 18.) AB határozat
 • 3070/2017. (IV. 19.) AB határozat
 • 3077/2017. (IV. 28.) AB határozat
 • 3100/2017. (V. 8.) AB határozat
 • 6/2017. (III. 10.) AB határozat

Alkotmányjog – Egyéb

 • 1/2017. (I. 17.) AB határozat
 • 4/2017. (II. 28.) AB határozat
 • 3045/2017. (III. 20.) AB határozat
 • 3060/2017. (III. 31.) AB határozat
 • 3061/2017. (III. 31.) AB határozat
 • 3076/2017. (IV. 28.) AB határozat
 • 12/2017. (VI. 19.) AB határozat

Büntetőjog és büntető eljárásjog

 • 11/2017. (V. 26.) AB határozat
 • 13/2017. (VI. 19.) AB határozat
 • Polgári jog és polgári eljárásjog
 • 3/2017. (II. 25.) AB határozat
 • 3154/2017: (VI. 21.) AB határozat
 • 3119/2017. (V. 30.) AB határozat

Szociális jog

 • 25/2016. (XII. 21.) AB határozat

Közigazgatási jog

 • 3020/2017. (II. 17.) AB határozat
 • 5/2017. (III. 10.) AB határozat
 • 8/2017. (IV. 18.) AB határozat
 • 9/2017. (IV. 18.) AB határozat
 • 10/2017. (V. 5.) AB határozat
 • 3104/2017. (V. 8.) AB határozat

Eljárási kérdések

 • 3113/2017. (V. 22.) AB végzés
 • 3114/2017. (V. 22.) AB végzés

Alkotmányjogi panaszok befogadása

 • 3006/2017. (II. 1.) AB végzés
 • 3016/2017. (II. 8.) AB végzés
 • 3024/2017. (II. 17.) AB végzés
 • 3025/2017. (II. 17.) AB végzés
 • 3032/2017. (III. 7.) AB végzés
 • 3036/2017. (III. 7.) AB végzés
 • 3090/2017. (IV. 28.) AB végzés
 • 3109/2017. (V. 8.) AB végzés
 • 3156/2017. (VI. 21.) AB végzés

TANULMÁNYOK, ELŐADÁSOK

 • Előadások a visegrádi országok alkotmánybíróságainak találkozójáról
 • Sulyok Tamás: Szövetségben. Az európai alkotmányos értékek védelme érdekében
 • Pavel Rychetsky: Az alkotmányos identitás megtartása az Európai Unió keretén belül – az Alkotmánybíróság feladata
 • Trócsányi László: Az uniós jog elsőbbségének korlátai és az alkotmányos identitás
 • Czine Ágnes: Mérlegen a tisztességes büntetőeljárás
 • Kalas Tibor: Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben a joggyakorlat- elemzés tapasztalatai alapján
 • Lengyel Nóra Zsuzsanna: Kinek jár az egyházi 1%? A bevett egyházak és a vallási tevékenységet végző szervezetek az adóátirányításos rendszerben

HIVATKOZÁSOK

 • Az Alkotmánybíróság intézményével, illetve gyakorlatával kapcsolatos hivatkozások (válogatás)