Magyar Közlöny 2017/160

Olvasási idő: 2 – 3 perc

22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról – 27890
23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 27897
24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet: Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 27907
28/2017. (X. 3.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról – 27935
17/2017. (X. 3.) OGY határozat: Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 27944
18/2017. (X. 3.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 27944
382/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27945
383/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27946
384/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27946
385/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27946
386/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27947
387/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27947
388/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 27947
389/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 27948
390/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 27948
391/2017. (X. 3.) KE határozat: A 368/2014. (IX. 23.) KE határozat módosításáról – 27948
392/2017. (X. 3.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27949

Letölthető PDF-ben.