Magyar Közlöny 2017/174

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2017. évi CXXX. törvény: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról – 28569
2017. évi CXXXI. törvény: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról – 28628
304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet: Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról – 28650
305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 28657
306/2017. (X. 27.) Korm. rendelet: A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 28660
307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet: A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 28664
308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet: Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 28669
309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet: Az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 28671
25/2017. (X. 27.) MNB rendelet: A “Reformáció” ezüst emlékérme kibocsátásáról – 28678
26/2017. (X. 27.) MNB rendelet: A “Reformáció” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 28680
1751/2017. (X. 27.) Korm. határozat: Magyarország klinikai vizsgálatokban való részvételét támogató, versenyképességét növelő intézkedésekről -28682
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról – 28682
1753/2017. (X. 27.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 28684
1754/2017. (X. 27.) Korm. határozat: Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer tervezett fejlesztésének tervezési feladatairól – 28686
1755/2017. (X. 27.) Korm. határozat: A Báta község árvízvédelmét biztosító beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról – 28686
1756/2017. (X. 27.) Korm. határozat: A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. és konzorciumi partnereik által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.2.1-15-2016-00017 azonosító számú (“Új haszongépjármű hajtáslánc, magasabb hatásfokú, nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és kiterjesztett élettartammal rendelkező hajtóművének kifejlesztése” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról – 28687
109/2017. (X. 27.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 28687

Letölthető PDF-ben.