Céghírnök 2017/10

Olvasási idő: < 1 perc

  • Gáspár Mónika: Az új Ptk. zálogjogi szabályai a felszámolási eljárásban II.
  • Balla Orsolya – Darai Péter: Az adózói együttműködési kötelezettségről II
  • A bíróságok gyakorlatából – Székhellyel szemben támasztható követelmények
  • Kovács László: A „franchise” jogviszony fogalmának megjelenése az új Ptk.-nak a forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződéstípusokat bevezető XIX. címében I.