Magyar Közlöny 2017/176

Olvasási idő: 4 – 6 perc

314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet: A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 28735
26/2017. (X. 31.) MvM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról – 28736
29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról – 28739
14/2017. (X. 31.) IM rendelet: A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról – 28746
15/2017. (X. 31.) KKM rendelet: A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról – 28754
36/2017. (X. 31.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról – 28755
1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet: A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról – 28758
Knk.VII.37.592/2017/2. számú végzés: A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése – 28760
23/2017. (X. 31.) OGY határozat: A magyar jelnyelv napjáról – 28764
24/2017. (X. 31.) OGY határozat: A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról – 28764
25/2017. (X. 31.) OGY határozat: A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról – 28765
26/2017. (X. 31.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 28765
406/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói felmentésről – 28766
407/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói felmentésről – 28766
408/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói felmentésről – 28766
409/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói felmentésről – 28767
410/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói felmentésről – 28767
411/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28767
412/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28768
413/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28768
414/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28768
415/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28769
416/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28769
417/2017. (X. 31.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28769
418/2017. (X. 31.) KE határozat: A 417/2014. (X. 31.) KE határozat módosításáról – 28770
419/2017. (X. 31.) KE határozat: Vezérőrnagyi előléptetésről – 28770
420/2017. (X. 31.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 28771
421/2017. (X. 31.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 28771
422/2017. (X. 31.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 28772
423/2017. (X. 31.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 28772
424/2017. (X. 31.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 28773
425/2017. (X. 31.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 28773
426/2017. (X. 31.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 28774

Letölthető PDF-ben.