Magyar Közlöny 2017/186

Olvasási idő: 2 – 3 perc

341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet: A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról – 30038
342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 30039
343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról – 30040
344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet: A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 30046
Knk.IV.37.686/2017/3. számú végzés: A Kúria végzése – 30048
Köf.5030/2017/3. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 30052
1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat: Az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 30056
1851/2017. (XI. 15.) Korm. határozat: Az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú („M6 autóút Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal” című) projekt előkészítési költségeinek támogatásáról – 30058
1852/2017. (XI. 15.) Korm. határozat: A Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 30060
1853/2017. (XI. 15.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról – 30060
1854/2017. (XI. 15.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 30060

Letölthető PDF-ben.