Magyar Közlöny 2017/202

Olvasási idő: 2 – 3 perc

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet: Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről – 32966
45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet: A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 32985
456/2017. (XII. 4.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 33024
457/2017. (XII. 4.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 33024
458/2017. (XII. 4.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 33025
459/2017. (XII. 4.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 33025
460/2017. (XII. 4.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 33026
1894/2017. (XII. 4.) Korm. határozat: Közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról – 33026
1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 33029
1896/2017. (XII. 4.) Korm. határozat: Az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 azonosító számú („Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról – 33036
1897/2017. (XII. 4.) Korm. határozat: A KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás” című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról szóló 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat módosításáról – 33039

Letölthető PDF-ben.