ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

ELŐSZÓ

TANULMÁNYOK

  • Gárdos-Orosz Fruzsina – Bedő Renáta:Az alapvető jogok érvényesítése a magánjogi jogviták során – az újabb alkotmánybírósági gyakorlat (2014-2018)
  • Jóri András: Adatvédelem: az alapjogvédelmi teszttől az érdekmérlegelésig
  • Vincze Attila: Előzetes döntéshozatal és alkotmánybíráskodás
  • Mészáros Lajos: A bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatának határai az alkotmányjogi panaszok elbírálása során Szlovákiában

MŰHELY

  • Schiffer András: A véleményszabadság alkotmánybírósági esetjoga a megváltozott közjogi környezetben
  • Ocskó András: A választási eljárás során benyújtott alkotmányjogi panaszok vizsgálati tapasztalatai a véleménynyilvánítási szabadság tükrében

PÓDIUM

  • Sulyok Tamás – Deli Gergely: Új utak az Alkotmánybíróság és a bíróságok kapcsolatában