Közjogi szemle 2019/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

FÓKUSZ

Hoffman István: A humán közszolgáltatások köre, értelmezése és csoportosítása

FIGYELŐ

Csatlós Erzsébet: Az EU ideiglenes úti okmányának helye az EU konzuli védelmi politikájában

Bögös Fruzsina: Aarhustól Escazúig: környezeti jogok tengeren innen és túl

Bányai Orsolya: A települési zöldfelületi hálózat szabályozása Ferencváros példáján keresztül

Németh Csaba: Az uniós külpolitika definíciós jogi alapkérdései. Definíciós és elhatárolási kísérletek

FUTURUM

Balázs Ágnes: Korlátozott belátási képesség – még mindig természetes, hogy kizáró ok?

Dombrovszky Borbála: Az általános iskolai szegregáció közigazgatási jogi kérdései. Az állami kötelezettség teljesítésének szervezeti, szabályozási eszközei Magyarországon

Molnár Csaba: Új jogintézmény születik: Jogos elvárás a közigazgatási jogban

Deáki Dorottya: Van-e hangja a csendnek? – A Miller-ügy

FAKTUM

Váradi Zsanett: Tévútra tévedt indokolás, mégis szólásszabadság-párti alkotmánybírósági határozat a Kétfarkú Kutya Párt és a járdafestés ügyében

FÓRUM

Fekete Balázs: Bodin szuverenitásfogalma. Olvasónapló

Gulyás Éva: Recenzió Tanács-Mandák Fanni – Nuber István: Az olasz képviseleti demokrácia című könyvéről

Rutai Zsuzsanna (Ford.): Az emberi jogok védelmét és előmozdítását célzó nemzeti intézmények jogállásának és működésének alapelvei (Párizsi Elvek)