ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2019/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • Varga Attila: A román Alkotmánybíróság döntése és különvélemények a „házastársfo(r)galom” értékelésével és értelmezésével kapcsolatban avagy „egy családi fotó” elmosódott részletei
  • Szentgáli-Tóth Boldizsár: A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói. A sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője
  • Sulyok Katalin: A környezet védelme és az Alaptörvény P) cikke az Alkotmánybíróság gyakorlatában

MŰHELY

  • Lengyel Nóra Zsuzsanna: Az Alkotmánybíróság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának szűrési mechanizmusa – I. rész
  • Villám Krisztián: Az információszabadság Alaptörvényen alapuló védelme

VISSZHANG

  • Szalayné Sándor Erzsébet: Gondolatok az Emberi jogi enciklopédia margójára
  • Sulyok Tamás – Deli Gergely: A magyar nemzeti identitás az Alkotmánybíróság gyakorlatában