KÖZJOGI SZEMLE 2019/1

Olvasási idő: 2 – 4 perc

 • Kajtár Gábor: Vonakodik vagy nem képes? Az önvédelem jogának újabb paradigmaváltó kísérlete
 • Szalayné Sándor Erzsébet: A nemzetközi jogi kisebbségvédelem színe és fonákja – 20 éves a Kisebbségi Keretegyezmény
 • Szajbély Katalin – Török Tamás: Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről – tények és tanulságok
 • Csatlós Erzsébet: Az EU konzuli védelmi politikája a jó közigazgatás szemszögéből
 • Hoffman István: A helyi önkormányzatok által ellátott kulturális feladatok főbb modelljei
 • Zaccaria Márton Leó: Perspektívák és kihívások – a Szociális Jogok Európai Pillérének potenciális hatása a magyar munkajogra
 • Manhertz Tamás István: A Kúria és az Alkotmánybíróság konkrét normakontroll jellegű hatásköre az önkormányzati rendeletek vizsgálata tükrében
 • Szaniszló Krisztián: Államszervezeti fogalmak útvesztőjében. A hatalommegosztás irányai és metajurisztikus szereplői
 • Szatmári Andrea: A szociális biztonsághoz való jog az Alaptörvényben az Alkotmánybíróság értelmezése szerint
 • Gesztei László: A Horthy-korszak alkotmányjogi berendezkedésének kialakítása és a kormányzó jogkörének változásai
 • Bedő Renáta: A szexuális irányultsággal kapcsolatos tények és körülmények értékelése az Európai Unió Bírósága ítéletének tükrében (C-473/16. sz. ügy)
 • Hoffman István: Recenzió Kecső Gábor A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2016.494 p.) című monográfiájáról
 • Kecső Gábor: Recenzió Nagy Zoltán monográfiájáról. Nagy Zoltán: Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében
 • Kuprák József: Recenzió Hajas Barnabás Utcák, terek szabadsága: Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak című monográfiájáról (Századvég, Budapest 2014)
 • Chronowski Nóra: Ivancsics Imre emlékére
 • Chronowski Nóra: Elhunyt Bogusfaw Banaszak professzor, szerkesztőbizottságunk külső tagja