Magyar Közlöny 10. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Tartalom:

  • 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet: A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról – 2868
  • 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet: A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről – 3513 
  • 8/2011. (I. 31.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról – 3519
  • 9/2011. (I. 31.) ME határozat: A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok magyar titkárának felmentéséről és új titkárok, valamint a bizottságok tagjainak kinevezéséről – 3536

A teljes szám letöltése (PDF)