Magyar Közlöny 12. szám

Olvasási idő: 3 – 5 perc

6/2011. (II. 11.) Korm. rendelet: Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 3579
7/2011. (II. 11.) Korm. rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 3580
8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet: Egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 3580
3/2011. (II. 11.) KIM rendelet: A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól – 3585
4/2011. (II. 11.) KIM rendelet: A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról – 3588
5/2011. (II. 11.) NGM rendelet: Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet, valamint az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosításáról  – 3589
7/2011. (II. 11.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 3591
28/2011. (II. 11.) KE határozat: Mérnök altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről – 3596
29/2011. (II. 11.) KE határozat: Kitüntetés viselésének engedélyezéséről – 3596
1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat: A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról – 3597
1022/2011. (II. 11.) Korm. határozat: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti intézkedés finanszírozási kérdésének megoldásáról – 3597
1023/2011. (II. 11.) Korm. határozat: A határon átnyúló fejlesztések jogi hátterének rendezésével kapcsolatos feladatokról – 3598
1024/2011. (II. 11.) Korm. határozat: A magyarországi zsidó közösségi élet megújításával, a zsidó közösségek támogatásával, a zsidó szervezetekkel folytatott rendszeres egyeztetésekkel és az 1997. évi X. törvény végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról – 3599
1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat: Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről – 3599
11/2011. (II. 11.) ME határozat: Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapításáról – 3605
12/2011. (II. 11.) ME határozat: Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapításáról – 3605
7/2011. (II. 11.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi CXXIX. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 3606

Teljes szám letöltése (PDF)