Magyar Közlöny 14. szám

Olvasási idő: 2 – 4 perc

1/2011. (II. 18.) BM rendelet: A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet és az egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló BM rendeletről szóló 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet, valamint a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet módosításáról – 3651
11/2011. (II. 18.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról – 3658
12/2011. (II. 18.) VM rendelet: A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról – 3659
13/2011. (II. 18.) VM rendelet: A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról – 3663
8/2011. (II. 18.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 3673
1/2011. (II. 18.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 3711
2/2011. (II. 18.) OGY határozat: Arnóth Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 3713
3/2011. (II. 18.) OGY határozat: Dr. György István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 3713
4/2011. (II. 18.) OGY határozat: Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 3713
30/2011. (II. 18.) KE határozat: Bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontjának kitűzéséről – 3714
31/2011. (II. 18.) KE határozat: Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről – 3714
32/2011. (II. 18.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 3716

Teljes szám letöltése (PDF)