Magyar Közlöny 17. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2011. évi I. törvény: A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról – 3796
15/2011. (II. 24.) Korm. rendelet: Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről – 3798
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet: Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 3798
17/2011. (II. 24.) Korm. rendelet: A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 3803
6/2011. (II. 24.) KIM rendelet: A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről – 3804
14/2011. (II. 24.) VM rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról – 3810
21/2011. (II. 24.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 3824
22/2011. (II. 24.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 3824
23/2011. (II. 24.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövege végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 3825
24/2011. (II. 24.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 3825

Letölthető PDF-ben.