Magyar Közlöny 20. szám

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2011. évi VI. törvény: Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről – 3974
2011. évi VII. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről – 4014
2011. évi VIII. törvény: Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről – 4035
19/2011. (III. 2.) Korm. rendelet: A 2011. évi igazgatási szünetről – 4049
20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet: A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól – 4050
21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről – 4052
6/2011. (III. 2.) NFM rendelet: A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról – 4070
16/2011. (III. 2.) VM rendelet: A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról – 4071
7/2011. (III. 2.) OGY határozat: Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1242/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról – 4160
8/2011. (III. 2.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 4160
1033/2011. (III. 2.) Korm. határozat: A 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról – 4161

Letölthető PDF-ben.