Magyar Közlöny 23. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi XIV. törvény: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról – 4628

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet: A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről – 4633

1/2011. (III. 8.) HM rendelet: A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról – 4639

9/2011. (III. 8.) KIM rendelet: Az egyes igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról – 4647

6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet: Egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról – 4651

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet: A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról – 4654

1039/2011. (III. 8.) Korm. határozat: A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzatból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére történő forrásbiztosításról – 4658

Letölthető PDF-ben.