Magyar Közlöny 25. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi XV. törvény: Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről – 4744

25/2011. (III. 10.) Korm. rendelet: A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról – 4906

26/2011. (III. 10.) Korm. rendelete: Az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 4906

27/2011. (III. 10.) Korm. rendelet: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról – 4913

10/2011. (III. 10.) KIM rendelet: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról – 4914

7/2011. (III. 10.) NEFMI rendelet: A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosításáról – 4915

1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat: Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – 4916

1043/2011. (III. 10.) Korm. határozat: Életmentő Emlékérem adományozásáról – 4920

9/2011. (III. 10.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, Szarajevóban 2008. június 12-én aláírt Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 63/2009. (III. 31.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről – 4921

Letölthető PDF-ben.