Magyar Közlöny 32. szám

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2011. évi XXIX. törvény: Az energetikai tárgyú törvények módosításáról – 5462

2011. évi XXX. törvény: Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról – 5573

2011. évi XXXI. törvény: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról – 5578

2011. évi XXXII. törvény: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról- 5579

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet: A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről – 5582

47/2011. (III. 25.) Korm. rendelet: A Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanításról – 5589

13/2011. (III. 25.) NGM rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselői jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjéről – 5597

14/2011. (III. 25.) NGM rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól – 5612

20/2011. (III. 25.) VM rendelet: A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról – 5621

21/2011. (III. 25.) VM rendelet: A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól – 5637

22/2011. (III. 25.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról – 5640

1075/2011. (III. 25.) Korm. határozat: A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről – 5649

1076/2011. (III. 25.) Korm. határozat: A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatalos földrajzi nevének megváltoztatásáról – 5650

1077/2011. (III. 25.) Korm. határozat: A vízügyi ágazat 2010. évi vízkárelhárítási tevékenységével kapcsolatos védekezési és kártalanítási költségeinek biztosításáról – 5651

29/2011. (III. 25.) ME határozat: A Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjének kinevezéséről – 5651

Letölthető PDF-ben.