Magyar Közlöny 33. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi XXXIII. törvény: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról – 5654

2011. évi XXXIV. törvény: A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről – 5655

2011. évi XXXV. törvény: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról – 5663

2011. évi XXXVI. törvény: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről – 5664

10/2011. (III. 28.) BM rendelet: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról – 5668

11/2011. (III. 28.) KIM rendelet: A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról – 5669

23/2011. (III. 28.) VM rendelet: Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 5674

24/2011. (III. 28.) VM rendelet: Egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról – 5685

82/2011. (III. 28.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5692

Letölthető PDF-ben.