Magyar Közlöny 34. szám

Olvasási idő: 3 – 4 perc

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról – 5695

49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: Egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról – 5698

50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 5719

51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 5720

11/2011. (III. 30.) BM rendelet: A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról – 5722

12/2011. (III. 30.) BM rendelet: Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról – 5729

12/2011. (III. 30.) KIM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól – 5734

10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról – 5764

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet: A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól – 5815

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről – 5829

20/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5834

21/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5836

22/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5841

23/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5845

24/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5847

25/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5849

26/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5851

27/2011. (III. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5853

1078/2011. (III. 30.) Korm. határozat: Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról – 5856

1079/2011. (III. 30.) Korm. határozat: A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról – 5857

1080/2011. (III. 30.) Korm. határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 2011. évben felhasználható források megosztásáról – 5858

Letölthető PDF-ben.