Magyar Közlöny 37. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 10081

5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet: A „Tóth Árpád” emlékérme kibocsátásáról – 10084

13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet: Az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről – 10086

14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet: A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról – 10088

9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet: Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról – 10090

10/2011. (IV. 7.) NFM rendelet: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról – 10100

11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet: A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról – 10101

12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet: A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról – 10108

13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet: A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról – 10120

25/2011. (IV. 7.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről – 10122

26/2011. (IV. 7.) VM rendelet: A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról – 10132

29/2011. (IV. 7.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 10224

30/2011. (IV. 7.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 10237

31/2011. (IV. 7.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 10240

32/2011. (IV. 7.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 10243

33/2011. (IV. 7.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 10246

83/2011. (IV. 7.) KE határozat: Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről – 10249

84/2011. (IV. 7.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 10250

85/2011. (IV. 7.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 10250

86/2011. (IV. 7.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 10251

87/2011. (IV. 7.) KE határozat: Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről – 10252

88/2011. (IV. 7.) KE határozat: Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről – 10252

10/2011. (IV. 7.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi III. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről – 10253

Letölthető PDF-ben.