Magyar Közlöny 38. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet: A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól – 10257

56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet: Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 10261

57/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet: Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott gördülőállomány-finanszírozás esetében az állam által vállalt kezesség szabályairól – 10264

58/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet: A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 10267

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet: A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről – 10267

60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 10273

61/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet: A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 10280

15/2011. (IV. 12.) NGM rendelet: A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról – 10281

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet: A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről – 10282

28/2011. (IV. 12.) VM rendelet: A „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról – 10300

23/2011. (IV. 12.) OGY határozat: A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002–2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott országgyűlési vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 116/2010. (XI. 25.) OGY határozat módosításáról – 10301

89/2011. (IV. 12.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 10302

90/2011. (IV. 12.) KE határozat: Rektori megbízásról – 10303

1081/2011. (IV. 12.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10304

1082/2011. (IV. 12.) Korm. határozat: A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10304

1083/2011. (IV. 12.) Korm. határozat: A költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről – 10305

1084/2011. (IV. 12.) Korm. határozat: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2011. évi egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról – 10305

1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat: Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemeléséről – 10306

1086/2011. (IV. 12.) Korm. határozat: A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a vízitársulatok 2011. évi közfoglalkoztatási költségei önrészének biztosításáról – 10307

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat: A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról – 10308

30/2011. (IV. 12.) ME határozat: A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10311

33/2011. (IV. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 10311

34/2011. (IV. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 10312

35/2011. (IV. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 10313

36/2011. (IV. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 10314

37/2011. (IV. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 10315

38/2011. (IV. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 10316

Letölthető PDF-ben.