Magyar Közlöny 44. szám

Olvasási idő: 2 – 4 perc

15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet: betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról – 10684

15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet: közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról – 10689

30/2011. (IV. 27.) VM rendelet: vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról – 10691

1108/2011. (IV. 27.) Korm. határozat: Alkotmányozás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról – 10692

1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozat: kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről – 10693

1110/2011. (IV. 27.) Korm. határozat: Állami kitüntetések előirányzat kiegészítése céljából a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról – 10695

1111/2011. (IV. 27.) Korm. határozat: Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról – 10696

1112/2011. (IV. 27.) Korm. határozat: magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításának érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról – 10697

11/2011. (IV. 27.) KüM határozat: Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 10699

Letölthető PDF-ben.