(Folyóirat-ajánló) Friss

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Európai Jog 2011/2

  • dr. Zara Orsolya: Lisszaboni Szerződés a kohéziós politika jogfejlődősének tükrében

Európai Jogi Fórum

  • dr. Alföldi Ágnes Dóra: A bűnügyi együttműködés általános kérdései az Európai Unióban
  • dr. Bán Dániel: Önkéntességi doktrína: joghatósági ügyekben vagy a polgári jogban is?
  • dr. Soós Tamás: Színlelt arculat? – Image jogok az európai sportjogban

Jogharmonizáció

  • Fuglinszky Réka: A nyilvánosság kérdése egyes dologi biztosítékok esetében az Európai Unióban
  • Bónis Péter: A tulajdonjog-fenntartás az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában