Jogtudományi Közlöny 2011/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Tanulmány

  • Vörös Imre: Gondolatok egy jövőbeli Alkotmány Preambulumához
  • Rácz Lajos: Az egyházszervezés első évszázada Magyarországon
  • Szathmáry Béla: A vallási alapú megkülönböztetés jogorvoslatának eszköz- és fórumrendszere, a jogkövetkezmények
  • Strihó Krisztina: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, az elektronikus kereskedelem egyes kérdéseiről szóló 2000/31/EK irányelv hazai és franciaországi implementációjának összehasonlítása
  • Sulyok Tamás: Az ügyvédi hivatás közjogi helyzete az alkotmánybírósági döntések fényében

Szemle

  • Szmodis Jenő: A jogpozitivizmus néhány korai jelenségéről és azok montaignei bírálatáról
  • Gyulai-Schmidt Andrea: Tudományos ülés az európai társasági jog fejlődési tendenciáiról
  • Zaccaria Márton Leó: Diszkrimináció a diszkriminációban? Avagy a részmunkaidős foglalkoztatás és a nemi esélyegyenlőség összefüggései

Jogirodalom, jogélet

  • ifj. Lomnici Zoltán: Szabó Máté: Ki őrzi az őrzőket? Az ombudsmani jogvédelem
  • Szemesi Sándor: Kovács Péter: A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bírósági gyakorlatban