Jogtudományi Közlöny 2011/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Vékás Lajos: Történeti visszapillantás a magyar magánjog kodifikációjára
  • Petrik Ferenc: Személy vagy személyiség. Az új Ptk. személyiségi jogi rendelkezései
  • Hoffmann István: A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköri korlátainak értelmezése egyes államok közjogi szabályozásában

Szemle

  • Hamza Gábor: Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez a politikai gondolkodás és az alkotmányjog területén
  • Bella Mária: Az állam kártérítési felelőssége a magyar jogban
  • Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény Szerbiában

Jogirodalom, jogélet

  • Gass István: Római jog, jogösszehasonlítás, európai jog