Magyar Közlöny 53. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2011. évi XLIX. törvény: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény módosításáról – 11822

2011. évi L. törvény: A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról – 11824

2011. évi LI. törvény: Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról – 11825

83/2011. (V. 20.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről – 11826

22/2011. (V. 20.) NFM rendelet: A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról – 11828

23/2011. (V. 20.) NFM rendelet: A helyi közösségi közlekedés támogatásáról – 11831

99/2011. (V. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 11836

100/2011. (V. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 11836

101/2011. (V. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 11837

102/2011. (V. 20.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésekről – 11838

103/2011. (V. 20.) KE határozat: Bíró felmentéséről – 11838

1156/2011. (V. 20.) Korm. határozat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról – 11839

1157/2011. (V. 20.) Korm. határozat: Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól – 11840

Letölthető PDF-ben.