Magyar Közlöny 52. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet: A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 11687

23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról – 11738

24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól – 11738

25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól – 11778

21/2011. (V. 18.) NFM rendelet: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról – 11799

38/2011. (V. 18.) VM rendelet: A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról – 11799

39/2011. (V. 18.) VM rendelet: Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról – 11802

1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről – 11806

1146/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 11806

1147/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Kanada, India, Új-Zéland, Dél-Afrika, ésNagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormányai között a Brit Nemzetközösség fegyveres erőinek tagjai Magyar Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 11807

1148/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alapján bevezetésre kerülő elektronikus adatcserével kapcsolatos kormányzati feladatokról – 11807

1149/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 11810

1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 11811

1151/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány megszüntetéséről – 11812

1152/2011. (V. 18.) Korm. határozat: Az Oktatásért Közalapítvány megszüntetéséről – 11814

1153/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről – 11815

1154/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 11817

1155/2011. (V. 18.) Korm. határozat: A „Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása” című nagyprojekt támogatásának növeléséről – 11818

41/2011. (V. 18.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság, az Egyiptomi Arab Köztársaság, az Iraki Köztársaság, India, Szingapúr, a Szíriai Arab Köztársaság, a Török Köztársaság, valamint az Ománi Szultanátus Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról – 11818

55/2011. (V. 18.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11819

Letölthető PDF-ben.