Jogtudományi Közlöny 2011/6

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Blutman László: Okozatosság, oksági mércék és a magyar bírói gyakorlat
  • Burián László: Nemzeti tradíció, modernizáció és európai jogegységesítés
  • Szuromi Szabolcs – Ferenczy Rita: Újabb szempontok az államilag elismert egyházi házasság kérdéséhez
  • Molnár Tamás: A nemzetközi szervezetek határozatainak beépülése és helye a magyar jogban, különös tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira

Szemle

  • Papp Tekla: Gazdasági válság – szerződéses viszonyok

Jogirodalom, jogélet

  • Németh György: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei