Magyar Jog 2011/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Kőrös András – dr. Wellmann György: Javaslatok a jogegység biztosítása fórum- és eszközrendszerének az átalakítására
  • dr. Bárd Károly: A magánszférához való jog és a bűnüldözés határai
  • dr. Darázs Lénárd: A polgári bíróságok kötöttsége a versenyhatósági eljáráshoz

Fórum

  • dr. Gellér Balázs József – dr. Bárányos Bernadett: Mitől hulladék a hulladék? Gondolatok a Btk. 281/A. § margójára
  • dr. Szeibert Orsolya: Az élettársi kapcsolat fogalma – itthon és Európában, különös tekintettel a de facto élettársi viszonyokra

Európai és külföldi jogi szemle

  • Seibl, Maximilian: Külföldön, bérelt gépjárművel okozott balesettel összefüggő kollíziós jogi problémák – az alkalmazandó jogra vonatkozó alapvető szabályok, felelősségkorlátozás és súlyos gondatlanság
  • dr. Lőrinczi Gyula: Az adós lakásának csődjogi védelme az amerikai és a francia jogrendszerben