Magyar Jog 2011/6

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

 • dr. Kengyel Miklós: A magyar polgári perjog száz éve –  az 1911. évi polgári perrendtartás
 • dr. Murányi Katalin: Az állami bíróságoknak a választottbíróságok működéséhez kapcsolódó gyakorlata és gondolatok az esetleg szükséges jogszabályokról

Fórum

 • dr. Bónis Péter PhD: Ingatlan-nyilvántartás vagy telekkönyv? (A polgári jogi kodifikáció és a telekkönyvi elbirtoklásról szóló alkotmánybírósági határozatok)
 • dr. Simon Károly László: A kisértékű perek hazai szabályozásának jogalkalmazási nehézségei
 • dr. Navratyil Zoltán: A halál utáni (posztmortem) művi megtermékenyítés jogi vetülete
 • dr. Ujfalussy Kristóf: Fúzió-ellenőrzés a gyógyszer-kiskereskedelmi piacon, az elmúlt 15 év tükrében
 • dr. Bányai István: Juszticia mérlegén csimpaszkodva
 • dr. Ádám György: Jogvita a bíróságon (de jure és de facto)

Szemle

 • Zlinszky Imre emléktáblájának avatása

Könyvismertetés

 • prof. dr. Zlinszky János: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei. Fordította, a jegyzeteket és a bevezetést írta Nótári Tamás
 • dr. Horváth Gabriella: Czigler Dezső Tamás – Fekete Balázs – Friedery Réka – Horváth Balázs – Knapp László – Vörös Imre: Az EU-elnökség – Jogi, szervezeti, és tudománypolitikai vetületek