Magyar Közlöny 69. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2011. évi LXVI. törvény: Az Állami Számvevőszékről – 14984

2011. évi LXVII. törvény: A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról – 14998

2011. évi LXVIII. törvény: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról – 15006

2011. évi LXIX. törvény: Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról – 15007

2011. évi LXX. törvény: Egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról – 15009

2011. évi LXXI. törvény: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról – 15010

18/2011. (VI. 24.) KIM rendelet: A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet, és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról – 15011

19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet: A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról – 15013

34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról – 15014

50/2011. (VI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 15017

51/2011. (VI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 15018

52/2011. (VI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 15022

53/2011. (VI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 15026

39/2011. (VI. 24.) OGY határozat: Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról – 15031

40/2011. (VI. 24.) OGY határozat: Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről – 15031

41/2011. (VI. 24.) OGY határozat: A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról – 15032

42/2011. (VI. 24.) OGY határozat: A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002–2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról – 15032

1204/2011. (VI. 24.) Korm. határozat: A Regionális Képző Központok átalakításáról – 15033

65/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15033

66/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15034

67/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15035

68/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15036

69/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15037

70/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15038

71/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15039

72/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15040

73/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15040

74/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15041

75/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15042

76/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15043

77/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15044

78/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15045

79/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15046

80/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15047

81/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15048

82/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15049

83/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15050

84/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15050

85/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15051

86/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15052

87/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15053

88/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15054

89/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15055

90/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15056

91/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15057

92/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15058

93/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15059

94/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15060

95/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15061

96/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15062

97/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15063

98/2011. (VI. 24.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 15064

Letölthető PDF-ben.