Magyar Közlöny 55. szám

Olvasási idő: 6 – 10 perc

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról – 11872

85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet: A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 11876

25/2011. (V. 26.) NFM rendelet: A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 11877

40/2011. (V. 26.) VM rendelet: A cukorrépa-termelők 2011. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról – 11892

41/2011. (V. 26.) VM rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról – 11895

42/2011. (V. 26.) VM rendelet: A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról – 11901

43/2011. (V. 26.) VM rendelet: Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről – 11919

44/2011. (V. 26.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 11928

28/2011. (V. 26.) OGY határozat: Népi kezdeményezésről – 12006

29/2011. (V. 26.) OGY határozat: Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 12006

30/2011. (V. 26.) OGY határozat: Gelencsér Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 12007

31/2011. (V. 26.) OGY határozat: Káli Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 12007

32/2011. (V. 26.) OGY határozat: Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 12007

33/2011. (V. 26.) OGY határozat: Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről – 12008

104/2011. (V. 26.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 12008

105/2011. (V. 26.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 12009

106/2011. (V. 26.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 12009

107/2011. (V. 26.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 12010

108/2011. (V. 26.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 12011

109/2011. (V. 26.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 12011

110/2011. (V. 26.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 12012

111/2011. (V. 26.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 12012

1162/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok–Nagykereki (H) és Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 12013

1163/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) és Nădlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 12013

1164/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A diplomáciai kapcsolatok felvételéről Szamoával, Kiribatival, Palauval, Nauruval, Vanuatuval, Tuvaluval, Tongával, a Marshall-szigetekkel, a Salamon-szigetekkel, Mikronéziával és Pápua Új-Guineával – 12014

1165/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjéről – 12014

1166/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról – 12016

1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről – 12017

1168/2011. (V. 26.) Korm. határozat: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság siket sportolók és a felkészítésükben közreműködött sportszakemberek jutalmazására kötelező döntéseiből származó költségvetési kiadások fedezetéhez szükséges intézkedésekről – 12019

1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat: Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről – 12021

1170/2011. (V. 26.) Korm. határozat: Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 12022

1171/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi fejlesztésének előkészítéséről, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat módosításáról – 12024

1172/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A 2011. január–február havi vízkárelhárítási védekezések költségeinek biztosításáról – 12024

1173/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A Magyar Állam tulajdonában lévő 1016 Budapest, Bérc u. 13–15. szám alatti ingatlanrésznek a Magyar Atlanti Tanács részére történő bérbeadásáról – 12025

1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat: A 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról – 12025

42/2011. (V. 26.) ME határozat: Az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízásáról – 12026

14/2011. (V. 26.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2010. február 19-én, Budapesten aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 12027

15/2011. (V. 26.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 12028

Letölthető PDF-ben.