Magyar Közlöny 64. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelet: A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 13888

29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet: A légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről – 13889

36/2011. (VI. 15.) OGY határozat: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról – 13891

37/2011. (VI. 15.) OGY határozat: Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról – 13891

38/2011. (VI. 15.) OGY határozat: Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 53/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról – 13892

1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozat: Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és a 2009–2010. évi akcióterv módosításáról – 13893

1194/2011. (VI. 15.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett kedvezményezettjét érintő változásokról – 13901

1195/2011. (VI. 15.) Korm. határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról – 13902

1196/2011. (VI. 15.) Korm. határozat: A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedésekről – 13908

17/2011. (VI. 15.) KüM határozat: Az Élelmiszersegély Egyezmény kihirdetéséről szóló 153/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről – 13909

Letölthető PDF-ben.