Magyar Közlöny 65. szám

Olvasási idő: 1 – 2 perc

7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről – 13912

8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról – 14233

31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelet: A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 14586

1197/2011. (VI. 16.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 14595

44/2011. (VI. 16.) ME határozat: A Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről – 14595

Letölthető PDF-ben.