Magyar Közlöny 66. szám

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2011. évi LXIII. törvény: A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról – 14598

2011. évi LXIV. törvény: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról – 14614

2011. évi LXV. törvény: A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 14616

9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet: A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről – 14634

10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet: A befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesítendő, a tőkehelyzet bemutatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről – 14739

56/2011. (VI. 17.) VM rendelet: A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról – 14945

1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozat: A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról – 14948

1199/2011. (VI. 17.) Korm. határozat: A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 14949

45/2011. (VI. 17.) ME határozat: A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 14950

Letölthető PDF-ben.