Magyar Közlöny 67. szám

Olvasási idő: 1 – 2 perc

32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet: A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról – 14952

57/2011. (VI. 20.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások kifizetési rendjéről szóló miniszteri rendeletek módosításáról – 14953

58/2011. (VI. 20.) VM rendelet: A zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti időre alkalmazható különleges támogatás egyes végrehajtási szabályairól – 14956

18/2011. (VI. 20.) KüM határozat: A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 14960

Letölthető PDF-ben.