Magyar Közlöny 72. szám

Olvasási idő: 4 – 7 perc

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 15285

98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról – 15290

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 15292

100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 15298

101/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 15318

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről – 15319

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról – 15326

104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 15330

38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet: A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről – 15337

59/2011. (VI. 29.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról – 15340

43/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról – 15352

44/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Bencsik János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15352

45/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15353

46/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15353

47/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Németh Szilárd István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15353

48/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15354

49/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15354

50/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Schmidt Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15354

51/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Seszták Oszkár országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15355

52/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 15355

53/2011. (VI. 29.) OGY határozat: Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról – 15355

54/2011. (VI. 29.) OGY határozat: A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról – 15356

55/2011. (VI. 29.) OGY határozat: A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról – 15357

56/2011. (VI. 29.) OGY határozat: A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról – 15358

1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat: A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről – 15359

1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozat: A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról – 15367

1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat: Az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról – 15370

1225/2011. (VI. 29.) Korm. határozat: A közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében a Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról – 15372

48/2011. (VI. 29.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 15372

Letöltés PDF-ben.