Állam- és Jogtudomány 2010/3

Olvasási idő: < 1 perc

Tanulmányok

  • Gárdos-Orosz Fruzsina: Alapjogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban az Európai Unióban és ennek lehetséges hatásai a magyar jogra
  • Bodzási Balázs: A keretbiztosítéki jelzálogjog szabályozása a magyar jogban
  • Polgár Miklós: A nyugdíjbiztosítási rendszer alkotmányos kereteiben bekövetkező fejlődés az Alkotmánybíróság gyakorlata által (Párhuzamosan Rácz Zoltán tanulmányának gondolatmenetével)

Szemle

  • Horváth Barna: Kommentár Kelsenhez

Jogirodalom

  • Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában (Magyar körkép – Európai Uniós összefüggésben) (Koi Gyula)