Magyar Közlöny 74. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2011. évi LXXXI. törvény: Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról – 22137

2011. évi LXXXII. törvény: A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról – 22159

105/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet: A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 22167

106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet: Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról – 22167

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól – 22170

108/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet: A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 22184

5/2011. (VI. 30.) HM rendelet: A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról – 22185

23/2011. (VI. 30.) NGM rendelet: A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról – 22188

24/2011. (VI. 30.) NGM rendelet: A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról – 22190

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet: A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról – 22191

31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet: A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól – 22193

32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet: A földgázár-szabályozással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról – 22204

33/2011. (VI. 30.) NFM rendelet: A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról – 22214

60/2011. (VI. 30.) VM rendelet: A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról – 22215

61/2011. (VI. 30.) VM rendelet: A Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról – 22218

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet: A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről – 22220

54/2011. (VI. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 22228

55/2011. (VI. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 22230

56/2011. (VI. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 22232

57/2011. (VI. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 22234

58/2011. (VI. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 22235

59/2011. (VI. 30.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 22240

1226/2011. (VI. 30.) Korm. határozat: A Széll Kálmán Terv gyógyszer-támogatási rendszer átalakítását érintő kiemelt céljainak megvalósítása érdekében a 2012–2013. évekre kidolgozott további jogalkotási programról – 22243

49/2011. (VI. 30.) ME határozat: Főiskolai rektorok megbízásáról és főiskolai tanárok kinevezéséről – 22244

50/2011. (VI. 30.) ME határozat: Címzetes főjegyzői cím adományozásáról – 22245

Letölthető PDF-ben.