Magyar Közlöny 77. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságra vonatkozó szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakulásával összefüggő módosításáról – 22563

114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet: A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 22574

115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet: Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 22578

116/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet: A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 22581

117/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet: A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 22582

43/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet: A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról – 22584

44/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról – 22585

45/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet: Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról – 22585

35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet: A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat felhasználásának részletes szabályairól – 22586

60/2011. (VII. 7.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 22596

57/2011. (VII. 7.) OGY határozat: Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról – 22599

58/2011. (VII. 7.) OGY határozat: A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről – 22599

59/2011. (VII. 7.) OGY határozat: A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról – 22600

1231/2011. (VII. 7.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia (Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22601

1232/2011. (VII. 7.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22601

1233/2011. (VII. 7.) Korm. határozat: Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról, valamint az 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről – 22602

1234/2011. (VII. 7.) Korm. határozat: A Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről – 22603

1235/2011. (VII. 7.) Korm. határozat: A Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány megszüntetéséről – 22604

1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozat: A Kormány 2011. II. félévi munkatervéről – 22605

51/2011. (VII. 7.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 22613

52/2011. (VII. 7.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 22614

53/2011. (VII. 7.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 22614

Letölthető PDF-ben.