Magyar Közlöny 87. szám

Olvasási idő: 2 – 4 perc

139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet: Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 25370

140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet: Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 25376

141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet: A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről – 25383

142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet: A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 25397

143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet: Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 25399

23/2011. (VII. 21.) BM rendelet: Egyes, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról – 25404

24/2011. (VII. 21.) BM rendelet: Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról – 25407

1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat: A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről – 25409

1253/2011. (VII. 21.) Korm. határozat: A minősített információk kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések létrehozásáról szóló 2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról – 25413

1254/2011. (VII. 21.) Korm. határozat: A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról – 25413

1255/2011. (VII. 21.) Korm. határozat: A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról – 25414

1256/2011. (VII. 21.) Korm. határozat: A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány megszüntetéséről – 25415

1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat: A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról – 25416

55/2011. (VII. 21.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 25418

Letölthető PDF-ben.