Magyar Közlöny 91. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet: A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről – 25880

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet: A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról – 25889

49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet: Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól – 25899

40/2011. (VIII. 3.) NFM rendelet: A közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő egyes feladatok ellátásáról – 25906

77/2011. (VIII. 3.) VM rendelet: A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról -25916

78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 25933

79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről – 25942

80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet: Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 25944

Letölthető PDF-ben.