Magyar Közlöny 92. szám

Olvasási idő: 3 – 4 perc

147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet: A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 25948

148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 25949

23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól – 25952

1262/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: Az egyes egyházakkal kötendő megállapodásokkal kapcsolatos, a 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti időszakra szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó kormányzati feladatokról – 25956

1263/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: Az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvételhez történő hozzájárulásról – 25956

1264/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott kormánytisztviselők feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról – 25957

1265/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: A szociális konzultáció pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos kormányzati feladatokról – 25958

1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: A 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről – 25960

1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 25960

1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 25966

1269/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: Az egyes közösségi közlekedési vállalatok adóssága átvállalásának és a PPP-projektek felülvizsgálatának elveiről – 25967

59/2011. (VIII. 4.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Szlovén Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló keret-megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról – 25968

Letöltés PDF-ben.