A szimbólumok üzenete (szerk. Mezey Barna)

Olvasási idő: 3 – 4 perc

 • Balogh Judit: Fattyak, potyagyerekek, orozva költek – a törvénytelen gyerekek a magyar jogtörténetben
 • Bató Szilvia: A halálbüntetés és Kossuth Pesti Hírlapja (1841-1844)
 • Bánkiné Molnár Erzsébet: Jogi tartalmat megtestesítő tárgyak és funkciójuk a jászkun társadalomban
 • Beke-Martos Judit: A protokoll hídja a jog és a szimbolika pillérei között
 • Bertényi Iván: A vörös-ezüst sávozat és Aragónia
 • Béli Gábor: Az eskütétel sajátos módjai a középkori Magyarországon
 • Bódiné Beliznai Kinga: Ruházat és jelképek
 • Bónis Péter: Az ausztriai polgári törvénykönyv szimbolikus jelentése a magyar jogtörténetben
 • Décsey Sándor: Zászlógyalázási per (1956)
 • Föglein Gizella: A nemzetiségi-kisebbségi szervezetek névszimbolikája Magyarországon (1945-1969)
 • G. Etényi Nóra: Az európai balett, a küzdőtér és a laboratórium
 • Gosztonyi Gergely: A (média)szabadság kis körei
 • Homoki-Nagy Mária: A beiktatás
 • Horváth Attila: A hatalom ünnepe – az ünnep hatalma
 • Jany János: Szimbólumok a keleti jogi kultúrákban
 • Kabódi Csaba: A börtön jelképes funkciói
 • Kajtár István: Hadihajónevek a tengeri hatalom szimbólumrendszerében
 • Karácsony András – Techet Péter: Idő és jog
 • Kardos Gábor: A nemzetközi jog mint szimbólum és eljárás
 • Koncz Ibolya Katalin: A néphittől a boszorkányfogalom jogtörténeti meghatározásáig
 • Máthé Gábor: A Szent Korona-eszme
 • Mezey Barna: A börtönarchitektúra szimbólumai
 • Nagy Janka Teodóra: Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti adatok az áldomáshoz
 • Nótári Tamás: Kora középkori missziós politika és okirathasználat
 • P. Szabó Béla: A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében
 • Pandula Attila: Fejezetek az “árpádsávos” zászló és lobogó történetéből
 • Pap András László: Határok és szabad mozgás
 • Pálvölgyi Balázs: Kontraszt: a nem közveszélyes elmebetegek ápolási telepeinek ideája és a községi ápolás valósága a dualizmusban
 • Peres Zsuzsanna: “Adjunk neki serleget a hőstettéért…”
 • Schweitzer Gábor: A peleskei nótáriustól a falu jegyzőjéig
 • Suba János: Az állam szuverenitásának jelképe a földrajzi térben: az államhatár határjelei
 • Szádeczky-Kardoss Irma: A honfoglalás politikai szimbolikája
 • Szigeti Magdolna: Hatalmi berendezkedés és hatalmi szimbólumok a Német Demokratikus Köztársaságban
 • Takács Péter: Az elfeledett “Jogtudomány”
 • Varga Norbert: Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere
 • Vitek Gábor: “Dignaremur comitatibus arma atque sigillum dare.” (A magyar vármegyék hitelesítési gyakorlatának történeti ciklusai a jogalkotás tükrében)
 • Völgyesi Levente: A városok hatalmi szimbolikája