A rendszerváltás húsz éve (szerk. Bayer József és Boda Zsolt)

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Előszó

 • Bayer József: A rendszerváltásról két évtized múltán

Alkotmányos jogállam

 • Tölgyessy Péter: Az 1989-es demokratikus fordulat, és ami utána következett
 • Szoboszlai György: A jogállam kiépülésésnek alkotmányos folyamata: súlypontok és ellentmondások
 • Szigeti Péter: Jogállami átmenet és a rendszerváltás-értelmezések problémái
 • Kulcsár Kálmán: Az alkotmány születése és a politikai változások Magyarországon 1987-2009

Pártpolitika és kormányzás

 • Kéri László: A többpártrendszer húsz éve Magyarországon
 • Csizmadia Ervin: Magyar pártok: a jelenig tartó múlt. Érvek egy történelmi pártértelmezési keret kialakítása mellett
 • Stumpf István: Kormányzati kihívások és a pártrendszer koncentrálódása

A gazdasági és társadalmi szerkezet változása

 • Kovách Imre: Hatalom és társadalom 1990 után. Szereplők és forrásleosztás
 • Szalai Erzsébet: A magyarországi újkapitalizmus válsága. Mérleg a politikai rendszerváltás után húsz évvel
 • Laki László: Modernizáció és rendszerváltások

A nemzetközi kapcsolatrendszer változása

 • Galló Béla: Az újkapitalizmus világpolitikai szerkezetének néhány vonásáról
 • Lévai Imre: Átmenet, átalakulás, alkalmazkodás. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerének változása a rendszerváltás két évtizede során

Demokrácia deficit, új politikai kihívások

 • Boda Zsolt: Legitimációs és bizalmi deficit a magyar politikai rendszerben
 • Miszlivetz Ferenc: 1989 újraértelmezése
 • Hankiss Elemér: Rendszerváltás? Igen! Társadalmi megújulás? Nem!
 • Vitányi Iván: Változás, fejlődés, rendszer, rendszerváltozás, rendszerváltás

A kötet szerzői